Privacy van horeca-ondernemers: let op!

Privacy van horeca-ondernemers: let op!

Waarschuwing: Als horeca-ondernemers niet opletten, kan het zomaar zijn dat hun gegevens tegen hun wil worden verkocht.
UPDATE 28/12 i.v.m. verlopen termijn afmelden Bedrijfschap, zie onderaan.

Aanleiding
Wat speelt er: zoals veel ondernemers ongetwijfeld weten, stopt het Bedrijfschap Horeca en Catering per 1 januari. Al die jaren heeft “het schap” zorgvuldig op de gegevens van ondernemers gepast en ze geanonimiseerd gebruikt in allerlei statistieken en rijtjes met cijfers. Onderdeel van die informatie was het registratiebestand van de ondernemingen. Maar het schap sluit de deuren. Die registratiegegevens (naam, adres, plaats), maar ook veel extra gegevens zoals type zaak, oppervlakte etc zouden dan komen te vervallen.

Nu kan je twisten over het nut ervan, maar blijkbaar gaat het gehele bestand over naar een andere partij, welke zich HorecaDNA noemt. Als ik ondernemer was zou ik vervolgens wel willen weten wie deze partij is, wat ze met mijn gegevens doen en welke gegevens ze eigenlijk hebben.

Niet transparant, zeg maar erg mistig!
Op de bovengenoemde site kom je weinig tegen. Bij de tab De initiatiefnemers krijg je hoegenaamd niets te weten over het achterliggende bedrijf. Hoogstens staan er prachtige woorden over het dienen van belangen en geruststellende woorden over transparantie en controle door de Stichting Digitale Dienstverlening Horeca. Klinkt erg vertrouwenwekkend, totdat je deze stichting probeert te Googlen en ontdekt dat deze slechts twee hits heeft. Inderdaad, op de site van HorecaDNA.

Dienen belangen: verkoop gegevens?
HorecaDNA wordt dus gecontroleerd door een stichting die niet te vinden en controleren is. Onbekend is wie er in die stichting zitting hebben en hoe betrouwbaar die stichting is. Maar mijn argwaan groeit verder: HorecaDNA zal uw belangen dienen. Dan vraag ik mij af welke belangen en hoe weet deze partij wat uw belangen zijn? Zeker is in ieder geval dat zij uw gegevens wil verstrekken aan bijvoorbeeld navigatiesystemen. Of zoals ze het zelf zeggen: “Dan geven wij actief de uitgebreide informatie over uw bedrijf door aan navigatiesystemen en horeca-sites“. Ik lees dat op dit moment als: wij verhandelen uw informatie en worden daar zelf beter van. Maar ik kan er naast zitten.

Privacy-schending?
Nu zou bovenstaande niet zo’n probleem zijn, als u dit allemaal weet en daar zelf een stem in hebt. Maar dat heeft u waarschijnlijk niet! Het Bedrijfschap geeft per 1 januari ál uw gegevens door aan deze onbekende commerciële partij. Tenzij u zelf aangeeft dat u dat niet wilt, maar dan moet u dat doen vóór 29 december. (Nu is het de 20ste, dus u heeft nog 8 dagen, oftewel 3 werkdagen). Wél heeft u daarvoor het kenmerk nodig uit een brief die u krijgt vanuit het schap. Ik hoop dat u deze brief op tijd krijgt, want PostNL heeft het enorm druk met de kerstpost. Er zijn ondernemers die de brief al hebben, maar ik hoorde vandaag ook al ondernemers die nog geen brief hebben gezien. PostNL heeft daarvoor dus dinsdag óf woensdag nog om te bezorgen, want vervolgens is het Kerst. Kerst is die beredrukke periode in het jaar, dat ondernemers wel wat anders aan hun hoofd hebben dan brieven van het Bedrijfschap Horeca en Catering te openen, dus ook nog dikke kans dat deze brief pas in het nieuwe jaar wordt geopend. Dan bent u dus mooi te laat en liggen al uw gegevens bij een commerciële partij, zónder dat u daar een stem in had!

Juridisch
Ik ben geen jurist, maar ik twijfel al bij de methode van opt-out. U moet immers doorgeven of u het NIET wilt. Dat lijkt mij onjuist, maar nogmaals, ik ben geen jurist. Maar vlak voor de kerst ondernemers zo’n brief sturen met zo’n korte termijn lijkt mij helemáál niet zorgvuldig. Dus bij elkaar hebben wij hier een privacy-verhaal over uw gegevens waar ik hele grote vraagtekens bij zet.

Steun of belang?
Uw branchevereniging KHN steunt het overzetten van gegevens, hetgeen mij vrij logisch lijkt, want voor het verkrijgen van nieuwe leden is een beetje goede database best handig. Daar zit dus een belang. Maar KHN blinkt vervolgens niet uit in het verschaffen van helderheid over de achtergrond van de commerciële partij en al helemaal niet in de voorlichting over de acties die u zou moeten ondernemen als het gaat over de bescherming van uw eigen gegevens. Een belangenbehartiger die even niet handelt in het belang van u als ondernemer lijkt mij dat. Juist als het gaat om uw gegevens en het dienen van uw belang (zegt de bewuste site) zou hier optimale transparantie en voorlichting moeten worden geboden.

Eigen keuze: verwijder uw niet-publieke gegevens
Op facebook werd vanmiddag behoorlijk bezorgd gereageerd over het gebrek aan transparantie, het mistige van de HorecaDNA-site en vooral het gebrek aan informatie. Er werd een formulier gemaakt: Verwijderen niet-publieke informatie BHenC , waarmee ondernemers die de brief van het schap op tijd hebben, hun gegevens kunnen laten verwijderen (Dank Kim van Velzen!). Voor nu, met alle onduidelijkheid over de achterliggende partijen en wat men precies met uw informatie gaat doen, lijkt mij het een uitstekend idee om deze informatie te laten verwijderen. Mocht in de komende tijd blijken dat uw gegevens wél in goede handen zijn, kunt u altijd als nóg toestemming verlenen.

Al met al: er lijkt vreemd gemarchandeerd te worden met uw gegevens en dat noopt mij tot het tikken van dit stuk, zodat u in ieder geval een keuze heeft in het wél of niet verstrekken van uw eigen informatie.

Nogmaals het formulier: Verwijderen niet-publieke informatie BHenC , welke ik ook zou gebruiken indien u geen kenmerk heeft ontvangen.
Update: Aanvullend kan je natuurlijk een klacht indienen bij BHenC, ziehier het klachtenreglement: 334-verordening-klachtbehandeling-2008 (met dank aan Ronald Plokker)
Update: Bekijk hier om welke gegevens het zou kunnen gaan: online-formulier
De Facebookdiscussie is hier te vinden, reageren kan daar natuurlijk óók!

Update 28/12: De uiterste termijn om aan te geven bij het Bedrijfschap Horeca en Catering dat u niet wilt dat uw gegevens overgezet worden, verloopt op maandag 29/12. Dit moest schriftelijk o.v.v. een kenmerk uit een brief c.q. mail. Veel ondernemers hebben deze niet of niet op tijd gehad, hetgeen op zich al redelijk schandelijk is. Zo hoort men niet met uw gegevens en informatie, laat staan uw belangen om te gaan. Nóg schandelijker vind ik persoonlijk de weigering van KHN zelf om meer duidelijkheid te geven en ook de wijze waarop HorecaDNA u van extra informatie voorziet, namelijk vrijwel niets extra.

Om zelf te beslissen dient u nu een account aan te maken bij HorecaDNA en daar aan te geven welke informatie (áls u al informatie daar wilt hebben staan) zij mogen gebruiken van u.
Ook al zou deze partij en de gekozen constructie misschien goed met uw informatie om blijken te kunnen gaan, de tijd moet dat leren, voor nu is het een uitermate slechte start en geen blijk van goede en transparante belangenbehartiging. Al in september waren de drie partijen KHN, CPI (het bedrijf achter HorecaDNA) en het Bedrijfschap akkoord over het overzetten van gegevens naar CPI. De slechte communicatie en het uitblijven van extra info lijkt op een grote haastklus, hetgeen niet bijdraagt aan vertrouwen. Daarbij is mijn mening dat KHN, die stelt dat dit een zaak is van HorecaDNA en het Bedrijfschap maar dit initiatief wel ondersteunt, hier een grote kans mist op goede en transparante behartiging van belangen en het transparant verstrekken van informatie.

PS:
Saillant detail: HorecaDNA noemt zich een onderdeel van DNA Service. Echter ook dit bedrijf is onvindbaar via Google. Er is wel een website DNAservices.nl, maar dat is een ICT-dienstverlener die hier niets mee van doen lijkt te hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hermannus

Related Posts

Big data en horeca: business as usual

Big data en horeca: business as usual

Bar horeca: Helden gezocht!

Bar horeca: Helden gezocht!

Pas op: horeca-reflex in winkelgebieden!

Pas op: horeca-reflex in winkelgebieden!

Waarom daalt de arbeidsproductiviteit in de horeca?

No Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *