Big data en horeca: business as usual

Big data en horeca: business as usual

De laatste thema-update van de Rabobank is een hele interessante. Lekker scherp, mooi confronterend, maar toch niet helemaal realistisch in mijn ogen.
Ik wil ieder aanraden hem zeker te lezen en de boodschap goed in je op te nemen, want verandering komt er. De thema-update staat hier(klik)

Hieronder hoe ik het zie:
Ik moet zeggen dat de analogie van deze thema-update met de voorspellingen van Cor Molenaar uit 2012 mij niet ontging. Daar werd toen gewaarschuwd voor de “bedreigingen” van de enorme groei die internet en online zou gaan betekenen voor de retail. Inmiddels weten we beter (!). Internet is niet de grote bedreiging voor de retail, al helemaal niet de volumes. Internet is gewoon een ander kanaal in de keuzemogelijkheden maar vooral in de winkel- en koopbeleving van de klant. Retailers die dat begrijpen en dat via omni-channel strategisch goed in weten te passen, zijn spekkoper. Het zat hem niet in met zijn allen meegaan in internet en online, internet was niet de gouden graal, maar in het vermogen je aan te passen aan het andere koopgedrag en vooral de andere belevingswensen van de klant. Niet de grote jongens met marketingpower en enorme webshops, maar de kleinere retailers met uitgekiende strategie in persoonlijke beleving blijken de gamechangers voor de winkelgebieden te zijn. De specialisten die dát lukte floreren en hoe anders en diverser ziet de winkelstraat er nu uit. Weg is de eenheidsworst van uitwisselbare winkelstraten die gedomineerd werden door eender dezelfde grote ketens.

Niet Big Data, maar flexibiliteit
Nu naar de horeca: Big Data gaat daar in mijn ogen niet de gamechanger zijn in de strijd om de consument. Ook zijn het niet de grote foodretailers. Jazeker gaan ze invloed hebben en zullen ze aanzetten tot andere en vernieuwende concepten. Maar net als online een onderdeel werd van de totale keuzematrix en de winkelbeleving van de consument, zal Big Data gewoon een aandeel krijgen in nieuwe concepten en een ander verwachtingspatroon van de gast. Een aandeel, maar geen doorslaggevende. Die gaat komen uit een andere hoek.

Bedreiging en verandering
Laat ik beginnen met waar de bedreiging gaat zitten: de grote bedreiging gaat komen, analoog aan de ontwikkelingen in de retail, uit het niet snel genoeg kunnen meebewegen met de veranderende wensen van je gast (dat lijkt een bevestiging van de update, maar is het juist niet, lees verder!). De grote verandering gaat komen van de kleinere horeca die persoonlijke benadering om weet te zetten in directe beleving en service. De échte horecaondernemers hebben daar de in de thema-update bedoelde Big Data niet voor nodig. Die voelen zelf haarfijn de grote veranderingen aan en spelen daar vanuit hun vakmanschap en gastcontact meteen op in. De directe terugkoppeling van de wensen van hun gasten krijgen ze zelf al mee vanaf de vloer. Het enige dat ze vervolgens hoeven te zijn is flexibel in het meebewegen en anticiperen op die veranderende wens. Wat ze daarvoor wél nodig hebben is een supply-chain die hen daarin ondersteunt en direct inzicht in waar ze staan in hun markt. Hetgeen de opmerking over de groothandels een juiste maakt.

Toeleveranciers: analoog aan retail en horeca
Toeleveranciers die in staat zijn flexibel mee te bewegen met de behoeften van hun afnemers, zijn in staat te overleven. Het kan dan zomaar zijn dat de grotere toeleveranciers en de foodretail naar elkaar gaan groeien en in elkaar opgaan.  Tegelijkertijd zal aan de “onderkant” qua grootte van de toeleveranciersmarkt ruimte ontstaan voor kleinere flexibele en op beleving inspelende leveranciers. Zoals er nu als gebeurt in de praktijk. Eerlijk, puur, lokaal. Ook hier worden het dus de ondernemers die direct in kunnen spelen op beleving en wens, vanuit flexibiliteit en samenwerking. Je zou bijna een patroon herkennen 😉

Samenwerking
Een opmerking uit de thema-update die de spijker op de kop slaat: de individuele ondernemer heeft een zeer krachtig wapen, samenwerken. Niet enkel aan de bedoelde voorkant, maar juist aan de achterkant. Want aan de achterkant, in het professionaliseren van de bedrijfsvoering via Big Data, ligt voor die ondernemers de speelruimte. Uitwisselen van bedrijfskentallen en slim sturen op resultaat via samenwerken met collega’s. Weten waar je je in het speelveld van de markt bevind en hoe je je bedrijfsvoering kan optimaliseren, daar ligt een krachtige rol voor Big Data aangaande de horeca en voor bedrijven die op die manier willen en kunnen samenwerken, zal dat een gamechanger zijn. Simpelweg omdat ze qua ondernemende kwaliteit mijlen voorop gaan lopen. Niet de Big Data van de consument wordt bepalend, dus niet grip op de consument via Big Data, maar hoe goed je als ondernemer via Big Data grip hebt op je eigen bedrijfsvoering.

Gezond verstand
Samenwerken aan de voorkant is een absolute must, vooral met partijen die nu nog niet voor de hand liggen. Daar is het vermogen voor nodig om de luiken open te gooien, over het eigen ego en de drempel van de eigen winkel heen te stappen en het besef dat die samenwerking méér gaat brengen dan je alleen kan. Dat vraagt niet om Big Data maar vooral om persoonlijk contact en gezond verstand. Laat dát nu iets zijn waar goede ondernemers genoeg van bezitten.

hermannus

Related Posts

Proef je de koffie, dan proef je de gastvrijheid

Proef je de koffie, dan proef je de gastvrijheid

Bar horeca: Helden gezocht!

Bar horeca: Helden gezocht!

Pas op: horeca-reflex in winkelgebieden!

Pas op: horeca-reflex in winkelgebieden!

Waarom daalt de arbeidsproductiviteit in de horeca?

No Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *